Skip to main content


2022 ಕ್ಕೆ "ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ" ರೂಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

‘ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್’ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸು ಹೊಸ ಭಾರತ. ನಮ್ಮ ಕನಸು ಹೊಸ ಕರ್ನಾಟಕ  ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ‘ ಭೇದ ಬಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡಿ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಭಾರತ. ಶ್ರೇಷ್ಟ ಭಾರತ ಎನ್ನುವ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ನನ್ನ ಕನಸು, ಯಾವುದೇ ನಗರ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಬಾರದು. 2022 ಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.       

short by NP / more at Kannada News Now

Comments