Skip to main content


ಸತತ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ

ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬೆಲೆ ವಿವರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಹಾಗೂ 19 ಕೆ.ಜಿ. ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐಒಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.                

short by NP / more at Kannada Dunia

Comments